szextelefon telefonszex

fájlcserélők egyházalapítása?

peterlaci65 képe

Svédországban fájlcserélők egy csoportja kérelmezte, hogy szervezetüket, mint egyházat hivatalosan is jegyezzék be és ismerjék el. A magukat egyszerűen csak a Kopiism vallás gyakorlóinak tartó hívek a Ctrl+C és Ctrl+V kombinációkat tekintik szent szimbólumaiknak, és az információ szabad áramlását a legnagyobb jónak a Földön.

A szervezet ugyan tavaly már egyszer megpróbált hasonló státuszért folyamodni, akkor azonban a hivatalok elutasították, hogy egyházként jegyezzék be, mondván: bár a csoport valóban közösséget alkot, azonban nem imád és tisztel istenként semmit - enélkül pedig nem is minősül egyháznak. A szervezet azonban nem adja fel, és ismét be fogja nyújtani kérelmét a bejegyzésre, amint sikerült tisztázni azt, hogy pontosan mely feltételeknek is kell még megfelelni egyházként történő elismerésükhöz.

Az "egyház" egyébként - a bibliai tízparancsolat mintájára - saját alaptörvényekkel is rendelkezik, amelyek többek között azt mondják ki, hogy az információ reprodukálása és áramoltatása etikailag helyes, a remixelés a másolás egy szent módja, illetve, hogy egy másik személy által létrehozott információ lemásolása és remixelése a tisztelet jele.

Az egyház ugyanakkor - hasonlóan a katolikus egyház abortuszellenességéhez - maximálisan elítéli a digitális jogvédelem (DRM) minden formáját, valamint a forráskódok eltitkolására tett minden kísérletet is. Szerintük utóbbi egyenértékű a rabszolgatartással, és ezért teljesen be kellene tiltani.

Azok, akik megszólítva érzik magukat a Kopiism tanai által az egyház honlapján kérelmezhetik felvételüket a tagok közé.